Refugium Logo

+48 735 787 777

ul. Legionów 30/5, Tarnów

Przeglądy instalacji

Przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych i wentylacyjnych

Świadczymy usługi przeglądów  w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawności w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, komercyjnych.

Przeglądy instalacji są nie tylko istotne ze względów bezpieczeństwa, ale także mogą pomóc w zapobieganiu awariom i poprawie efektywności energetycznej budynku.

Przegląd instalacji elektrycznych:

  • ocena stanu i funkcjonalności instalacji elektrycznych w budynku,
  • ocena jakości przewodów, zabezpieczeń, gniazdek, oświetlenia i innych elementów elektrycznych,
  • wykrywanie potencjalnych problemów, takich jak przeciążenia, zwarcia, źle wykonane połączenia lub przestarzałe urządzenia,
  • naprawy lub modernizacje instalacji.

Przegląd instalacji gazowych:

  • sprawdzanie stanu rur, zaworów, regulatorów ciśnienia, a także urządzeń gazowych, takich jak piece gazowe i kuchenki,
  • wykrywane wycieków gazu, testy szczelności,
  • wymiana uszkodzonych elementów lub przeprowadzenie konserwacji urządzeń gazowych.

Przegląd instalacji wentylacyjnych:

  • sprawdzanie działania wentylatorów, filtrów, przewodów wentylacyjnych i innych elementów systemu wentylacji,
  • wykrywane problemów, takich jak zanieczyszczenia, zatkanie przewodów lub awarie wentylatorów,
  • czyszczenie lub konserwacja systemu wentylacji, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.