o nas/ o spółce

Refugium z jęz. ang (ostoja), z jęz. łac. (azyl).

źródło: https://pl.wiktionary.org/wiki/refugium

Refugium Sp. z o.o. to spółka z siedzibą, przy Placu Kazimierza Wielkiego 5 w Tarnowie. Naszą podstawową działalnością jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Pozostałe dziedziny w których działamy to min.: zakwaterowanie, turystyka, roboty budowlane specjalistyczne i działalność organizacji członkowskich.

Spółka została zarejestrowana 25 lutego 2019 roku. W związku z tym niedawno minęły nam 2 lata naszej działalności. Firma jest aktywna i cały czas się prężnie rozwija.

Całościowym udziałowcem jest Diecezja Tarnowska Kościoła Rzymskokatolickiego w Tarnowie. W ramach spółki prezesem zarządu jest Ks. ekonom Marcin Kokoszka.

https://diecezja.tarnow.pl/

Prezes zarządu – Marcin Kokoszka (44 lata), ksiądz ekonom Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Wieloletni dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania Opoka. Sprawował tę funkcję przez 5 lat . Otrzymał honorowy medal zasługi dla miasta Stary Sącz. Ksiądz Marcin na Sądecczyźnie spędził wiele lat – pierwszą przystanią duchownego była parafia św. Heleny w Nowym Sączu. Od 2018 roku sprawuje funkcje Ekonoma w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Od 2019 roku został prezesem zarządu spółki Refugium Sp. Z. O O.

źródło: https://biblia.wiara.pl/doc/6723266.Zbawienie-najwyzszym-celem

Nasi pracownicy, współpracownicy